top of page
ចូរ​បង្ហាត់​កូន​ក្មេង ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ផ្លូវ​ដែល​គួរ​ប្រព្រឹត្ត​នោះ​វា​នឹង​មិន​លះបង់​ពី​ផ្លូវ​នោះ​ដរាប​ដល់​ចាស់។

សុភាសិត ២២:៦

Who We Are

យើង​ជា​នរណា

អង្គការ បេសកកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ ស៊ីឡោម កម្ពុជា (SMDCO) គឺជាអង្គការដែលជម្រុញដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលខិតខំបង្កើតវប្បធម៌នៃការស្ម័គ្រចិត្ត និងការចូលរួមសហគមន៍ ដែលខ្មែរចូលរួមនៅក្នុងការថែទាំរបស់ពួកគេ។ 

សាររបស់ស្ថាបនិក

    យោងតាមធនាគារពិភពលោក អត្រានៃភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា​ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងពី៤៧.៨% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ មកនៅត្រឹម១៣.៥%ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ។ ទោះ​ជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រហែល៩០%នៃអ្នកក្ររស់នៅក្នុងទីជនបទ ហើយភាគច្រើនបានរួចផុតពីនិយមន័យនៃភាព​ក្រីក្រមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញ នៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និង វិបត្តិខាងក្រៅផ្សេងទៀត ។ ប្រជាជនប្រហែល៤.៥លាននាក់នៅតែក្រីក្រ ។ មធ្យោ​បាយ​មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះ និង ការកសាង​​ភាពធន់របស់ប្រជាជនគឺដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីក្នុងការដោះស្រាយតម្រូវការទីផ្សារការងារ និងជម្រុញភាពច្នៃប្រឌិត និងសហគ្រិនភាព។

    អង្គការ បេសកកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ ស៊ីឡោម កម្ពុជា មានបំណងចង់ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រី និងយុវជនជំនាន់ក្រោយ ជាមួយនឹងចំណេះដឹង ជំនាញ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ជួយក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត និងផ្តាច់ចេញពីវដ្តនៃភាពក្រីក្រដ៏វិនាសអន្តរាយ ។ យើង​ចង់​ឱ្យ​ពួក​គេ​មាន​ក្តី​សុបិន និង​អាច​បង្កើត​អនាគត​ដ៏​ប្រសើរ​សម្រាប់​ខ្លួនឯងនិង​ក្រុម​គ្រួសារ​។ យើងមិនអាចធ្វើវាដោយម្នាក់ឯងបានទេ យើងត្រូវការមនុស្សដែលមានឆន្ទៈនិងគំនិតដូចគ្នា ដែលមើលឃើញ​លើសពីជីវិតដ៏សុខស្រួលរបស់ពួកគេ ដើម្បីឈានជើងចេញដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ ។ វាជាការរីករាយដែលឃើញខ្មែរជួយ និងផ្តល់អំណាចដល់ខ្មែរមួយទៀត។ 

Founder's Message
Screenshot 2020-10-07 141203.png

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីមើលឃើញពិភពលោកមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ការគោរព និងនៅក្នុងសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេ។

004.png

បេសកកម្ម

- យើងមានបំណងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងជីវិតរបស់សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការបង្រៀនប្រកប​ដោយ​គុណភាព ការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនួយជាក់ស្តែង។

- យើងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់ឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗនូវឱកាសដើម្បីរីក​ចម្រើន ទោះបីជានៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបំផុតក៏ដោយ។

- យើងស្វែងរកដើម្បីឃើញជីវិតត្រូវបានប៉ះពាល់ និងសហគមន៍ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដើម្បីឱ្យវដ្តនៃភាពក្រីក្រអាចបំបែកបាន។

គោលបំណង

យើងអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាល និងសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌សម្រាប់សហគមន៍ ដោយផ្តល់ និងរៀបចំជំនួយ និងគម្រោងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលរួមមានដូចខាងក្រោម៖

១. ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចនិងបំពាក់បំប៉នដល់សហគមន៍តាមរយៈការធានានូវបរិយាកាសសិក្សាដ៏អំណោយផលក៏ដូចជាការផ្តល់នូវការបង្រៀន និងបណ្តុះបណ្តាលតាមបច្ចេកទេសនិងជំនាញ តាមរយៈការចូលរួមពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជា និងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការដទៃទៀត។

២. បង្កើតឱកាសការងារតាមរយៈការផ្តល់ជំនាញ និងការគាំទ្រដើម្បីជួយដល់កំណើន ការកែលម្អ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពក្នុងចំណោមជនក្រីក្រ។

៣. ដើម្បីបំផុសគំនិតសហគមន៍មូលដ្ឋានជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យថាពួកគេអាចប្រើប្រាស់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ចែករំលែករួមគ្នាក្នុងការងារមនុស្សធម៌ សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ និងសង្គម ដើម្បីជួយសហគមន៍ក្រីក្រផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

របៀបដែលយើងជួយ

S.T.A.R.T


Approach

How We Help

យើងជឿជាក់ថា តាមរយៈការផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងជំនួយជាក់ស្តែង ពួកគេនឹងត្រូវបានការបំពាក់ឱ្យរួចផុតពីវដ្ដនៃភាពក្រីក្រនិងប្រែក្លាយទៅជាពលរដ្ឋសកម្ម ។ តាមរយៈ​​សហគមន៍​ដែល​មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​នោះ យើង​នឹង​អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ជំនាន់​ក្រោយ។

ចាប់ផ្តើមមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ភូមិអ្នកសិក្សា

S

វិទ្យាស្ថានភូមិអ្នកសិក្សា គឺជាកន្លែងដែលយើងបំពាក់ឱ្យយុវជន និងស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងស្រុកនូវជំនាញការងារ ដែលអាចផ្តល់សមត្ថភាពឱ្យពួកគេរួចផុតពីវដ្តនៃភាពក្រីក្រ ។ តាមរយៈការផ្តល់ចំណេះដឹង និងជំនាញដ៏មានតម្លៃដល់ពួកគេ យើងចង់ផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជម្រើសដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងធ្វើឱ្យមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យចេញ។ 

បណ្តុះបណ្តាល និងណែនាំអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋាន 

T

យើងធ្វើការជាមួយស្ថាប័ន និងអ្នកជំនាញក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស ដើម្បីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ជាមូលដ្ឋាន។ យើងក៏ណែនាំអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់ដោយធ្វើជាដៃគូជាមួយពួកគេនៅក្នុងគម្រោង និងសកម្មភាពទាំងអស់របស់យើង ដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍របស់ពួកគេ និងចែករំលែកការប្តេជ្ញាចិត្ត និងចក្ខុវិស័យដូចគ្នាដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ជួយជនក្រីក្រ

A

ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងព្រះវិហារ យើងនាំយកអាហារ និងរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ជូនដល់ភូមិដែលមានភាពក្រីក្រក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះសួរសុខទុក្ខបែបនេះ យើងក៏បានជួសជុលផ្ទះដែលដួលរលំ និងខ្ទមគ្មានលំនឹង ហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកភូមិនូវទីជម្រកត្រឹមត្រូវ ។ 

ជួយអ្នកជំងឺនិងអ្នកខ្វះខាត 

R

បេកសកកម្តសុខភាព និងអនាម័យ (HHW)

យើង​បាន​នឹង​កំពុង​រៀបចំ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ HHW ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​នាំ​យក​ជំនួយ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ដ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ភូមិ។ យើង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​និង​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ដើម្បី​នាំ​យក​សម្ភារ​វេជ្ជសាស្រ្ដ​ទៅ​ព្យាបាល​អ្នក​ឈឺ​និង​អ្នក​របួស។ យើងក៏ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាមូលដ្ឋាន និងបង្រៀនភូមិឱ្យអនុវត្តអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យបានល្អ ដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ។

កម្មវិធីភាពជាដៃគូឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុខាភិបាល (HAP)

កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងនាំមកនូវការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ ហើយអ្នកភូមិអាចទទួលយកបានដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ ។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សុខាភិបាល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស និង​បណ្តុះបណ្តាល​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការ​រស់នៅ​ប្រកបដោយ​សុខភាព​ល្អ​។ ពួកគេក៏ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលលើចំណេះដឹងផ្នែកសង្គ្រោះបឋម និងសុខភាពផងដែរ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចជួយអប់រំអ្នកដទៃនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេ និងចូលរួមជាមួយពួកគេនៅពេលមានអាសន្ន។

បង្រៀនមនុស្សជំនាន់ក្រោយ

T

យើងជឿជាក់ថាកុមារគឺជាអនាគត ហើយដើម្បីធានាថាជីវិតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយមានភាពប្រសើរឡើង យើងត្រូវធានាថាពួកគេត្រូវបានផ្តល់ឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ និងតម្លៃដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីណែនាំពួកគេ។ ដូច្នេះហើយ យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសាលាក្នុងស្រុក ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធី និងការបោះជំរុំនៅតាមសាលារៀន ។ យើង​ក៏​ផ្តល់​ថវិកា​​ដល់​ជនក្រីក្រ និង​អ្នក​ខ្សោយ​ក្នុង​ការ​សិក្សា។ លើសពីនេះ រង្វាន់ និងរង្វាន់សៀវភៅសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលពូកែក្នុងថ្នាក់ កម្រិតកំពូល ជាការលើកទឹកចិត្ត និងកែលម្អបំផុតត្រូវបានផ្តល់ជារង្វាន់ និងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលធ្វើបានល្អ។

bottom of page